chirist

和历史的波涛比起来,我们人真的太渺小了
我们真的就像大海苍苍波涛上,那些浮浮沉沉的小木片
既然如此 何必去制造出那一些多如繁星的立场

轩辕剑苍之涛印象最深刻的台词
                                    

评论